Yhdistys

Legio Ostiensis ry eli Legio on Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa oikeustieteiden laitoksella juridiikan erikoisaloille suuntautuvaa yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiantuntijakoulutusta opiskelevien ainejärjestö.

Ainejärjestö yhdistää saman tieteenalan opiskelijat: se ajaa jäsentensä etua osana yliopistoyhteisöä ja tarjoaa monipuolista toimintaa, kuten tapahtumia ja liikuntaa, opintojen ohelle.

Järjestöön voi liittyä oikeustieteiden laitoksella HTK/HTM-opintoja opiskelevat sekä HTM-jatkotutkinto-opiskelijat ja kansainvälisissä maisteriohjelmissa opiskelevat.

Legio on perustettu syyskuussa 1997, kun julkisoikeuden pääaineopinnot tulivat mahdolliseksi. Oikeustieteiden laitos on perustettu elokuussa 1998, mistä lähtien nimenä oli vuoden 2002 alkuun asti julkisoikeuden laitos.

Legio on aktiivinen ja eloisa ainejärjestö. Toiminnassamme tärkeintä on tarjota huveja ja hyötyä jäsenillemme. Järjestämme paljon erilaista asiaohjelmaa ja vapaa-ajan tapahtumia.

Tutkinnot HTK/HTM

 

Juridiikan erikoisaloille pätevöittävä yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiantuntijakoulutus johtaa HTK- ja HTM-tutkintoihin. Koulutusta on suunnattu pääaineittain osaamisalueille, joilla työmarkkinoilla on kysyntää erikoistuneista juridiikan asiantuntijoista. Tutkinnot perustuvat pääainemalliin, eli opiskelijat syventyvät valitsemaansa oikeudenalaan perinteisiä oikeustieteellisiä tutkintoja laajemmin. Pääaineen lisäksi jokainen valitsee itselleen myös sivuaineen, joko oikeudelliselta alalta tai muuusta yliopiston tarjonnasta.

Pääaineet

 

Pääaineisiimme kuuluvat eurooppaoikeusfinanssioikeushallinto-oikeus, hyvinvointioikeus, lainsäädäntötutkimusrikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimussiviilioikeus sekä ympäristöoikeus. Tutkinto, johon opinnot tähtäävät, on hallintotieteiden maisterin tutkinto, joka on ylempi korkeakoulututkinto. HTM-tutkinto antaa valmiudet oikeudellisiin johto- ja asiantuntijatehtäviin niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille.

NOMPEL

 

The Joint Nordic Master Programme in Environmental Law (NOMPEL) 2 vuotinen Ympäristöoikeuden opinto-ohjelma, jossa opiskellaan kolmessa Pohjoismaassa, ensin Uppsalan yliopistossa Ruotsissa, sitten University of Eastern Finland yliopistossa Joensuussa ja lopuksi UiT Norjan arktisessa yliopistossa Tromssassa. Opiskelijat saavat kolmen yliopiston myöntämän yhteistutkinnon, jonka sisällöllisinä ympäristöoikeudellisina painopistealoina ovat luonnonvara-, ilmasto- ja energiaoikeus.

Environmental Policy and Law

 

Master’s Degree Programme in Environmental Policy and Law on engalnninkielinen 2 vuotinen maisteriohjelma, joka jakautuu kahteen pääaineeseen: Environmental Policy and Natural Resources Governance ja Environmental and Climate Change Law. Kansainvälisen oikeuden opetus ja tutkimus painottuu vahvasti kansainvälisiin ympäristökysymyksiin, erityisenä painotuksena ilmastonmuutos. 

Legion INSPEHTORI

Legion kunniajäsenet

Ansioituneet Legiolaiset

2008 Mika Nissinen
2009 Maija Pitkänen
2010 Heidi Poikonen (os. Kahelin) 
2011 Heini Eskelinen, Anna Nousiainen
2012 Tommi Majanen
2013 Olli Silvennoinen
2014 Outi Slant
2016 Mari Kokko
2017 Elina Mäkinen
2018 Anni Kainulainen
2019 Reetta Vainikainen
2020 Anna Hakkarainen, Heini Väyrynen
2021 Minna Sihvo
2022 Teemu Mäkelä, Susanna Hietala                                                  2023 Valtteri Halonen, Roosa Ikimeri

fiSuomi