Legion Kirjasto

Legio ylläpitää omaa oikeustieteellistä kirjastoaan. Tähän päivään mennessä kirjoja on kertynyt niin hurjasti, että niiden listaaminen vapaaehtoisvoimin on määritelty ylitsepääsemättömäksi tehtäväksi, joten rohkeasti vain itse paikalle katsomaan, jahka se puuttuva palanen gradua, kandia tai tenttikirjallisuutta katsoen löytyisikin täältä. Joukossa on myös harvinaisuuksia!

 
Kirjat ovat lainattavissa Legion toimistopäivystysten yhteydessä Legion toimistolla (Haltia huone 212). Ajantasaiset tiedot toimistopäivystysten ajankohdista löydät täältä. Laina-aika on kaksi viikkoa. Merkitse lainaamasi kirja ja yhteystietosi kirjakaapissa olevaan varauskirjaan (nimi, puhelinnumero ja sähköposti). Muistathan myös palauttaa lainasi ajoissa!
 
Kirjat mm.
 
• Alftan, Mikko (toim.): Corporate Governance sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulmasta. Edita. 2008.
 
• Arajärvi, Pentti – Miettinen, Tarmo – Muukkonen, Matti (toim.): Juhlakirja. Joensuun yliopisto. 2008.
 
• Begg, David – Fischer, Stanley – Dornbusch, Rudiger: Economics. Third edition. McGraw-Hill Book Company. 1984.1987.1991.
 
• Buure-Hägglund, Kaarina: Suomen kriisilainsäädäntö. WSOY. 2002.
 
• Ekroos, Ari (toim.): Ympäristöoikeuden pääpiirteet. WSOY. 2002.
 
• Engblom, Matleena: Työsuhteen ehdot. Määräytyminen, tulkinta ja muuttaminen. WSOY. 2002.
 
• Ervo, Laura: Oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuusvaatimus. Käsikirja lainkäyttäjille. WSOY pro. 2008.
 
• Eskola, Saila – Ruohoniemi, Erkko: Julkiset hankinnat. WSOY pro. 2007.
 
• Harenko, Kristiina – Niiranen, Valtteri – Tarkela, Pekka: Tekijänoikeus. Kommentaari ja käsikirja. WSOY pro. 2006.
 
• Harju, Ilkka: Sijoitusrahastolainsäädäntö. WSOY. 2001.
 
• Heikkinen, Ari – Heusala, Aila – Mäkelä, Soja – Nuotio, Kari: Holhoustili. WSOY. 2003.
 
• Hollo, Erkki J.: Ympäristönsuojeluoikeus, WSOY. 2001.
 
• Hopli, Tuomas: Konkurssitakaisinsaanti oikeudenkäyntinä. WSOY pro. 2006.
 
• Hoppu, Esko – Hoppu, Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. WSOY. 2003.
 
• Horsmanheimo, Pasi – Steiner, Maj-Lis: Tilintarkastus. Asiakkaan opas. WSOY. 2002.
 
• Husa, Jaakko: Lainopin maailmanviivat. Lainoppi, dualismit ja metodologia. Joensuun yhteiskuntapolitiikan ja filosofian laitos. 1997.
 
• Husa, Jaakko: Yleinen valtiosääntöoikeus. Hahmotelma modernin valtiosääntöopin mahdollisuudesta, alasta ja sisällöstä.
 
• Hynninen, Harri – Raatikainen, Pekka: Yrityksen asiakirjat. Ohjeet, mallit ja käyttö. WSOY. 2002.
 
• Jänkälä, Markku – Kaisalahti, Timo: Kirjanpitolainsäädäntö. Kirjanpitolaki ja -asetus perusteluineen sekä muut säädökset. WSOY pro. 2007.
 
• Kairinen, Martti – Koskinen, Seppo – Nieminen, Kimmo – Ullakonoja, Vesa – Valkonen, Mika: Työoikeus. WSOY pro. 2006.
 
• Kanerva, Reino: Työ turvalliseksi. Työpaikan hyvät työturvallisuuskäytännöt. Edita. 2008.
 
• Kauppi, Arto: Potilastiedot ja poliisin tiedonhankinta. WSOY pro. 2007.
 
• Kekomäki, Kalle: Suomalainen karkotuskäytäntö ja Euroopan ihmisoikeussopimus. Joensuun yliopiston yhteiskuntapolitiikan ja filosofian laitos. 1997.
 
• Koskinen, Seppo – Nieminen, Kimmo – Valkonen, Mika: Työhönotto ja työsopimuksen ehdot. WSOY pro. 2008.
 
• Koskinen, Seppo – Niminen, Kimmo – Valkonen, Mika: Työsuhteen päättäminen. WSOY. 2003.
 
• Koulu, Risto – Havansi, Erkki – Niemi-Kiesilä, Johanna: Insolvenssioikeus. WSOY. 2002.
 
• Koulu, Risto: Immateriaalinen varallisuus konkurssissa. WSOY. 2003.
 
• Koulu, Risto: Kansainvälinen prosessioikeus pääpiirteittäin. WSOY. 2003.
 
• Koulu, Risto: Kansainvälinen prosessioikeus pääpiirteittäin. WSOY. 2004.
 
• Koulu, Risto: Kansainvälinen prosessioikeus pääpirteittäin. WSOY. 2005.
 
• Koulu, Risto: Uusi konkurssilaki. WSOY. 2004.
 
• KPMG (Engblom, Holla, Järvinen) – Elinkeinoverotus 2015. Edita. 2015.
 
• Kulla, Heikki ym. : Viestintäoikeus. WSOY. 2002.
 
• Kuoppamäki, Markku: Yhdenvertaisuus ja syrjintä työelämässä. Edita. 2008.
 
• Kuoppamäki, Petri: Uusi kilpailuoikeus. WSOY pro. 2006.
 
• Kuusiniemi, Kari – Ekroos, Ari – Kumpula, Anne – Vihervuori, Pekka: Ympäristöoikeus. WSOY. 2001.
 
• Kärkkäinen, Kalle (toim.): Rakentaminen ja maankäyttö. Edita 2007.
 
• Lakikirja 2011. Julkisoikeus. Edita. 2011.
 
• Lakikirja 2011. Yksityis-, rikos- ja prosessioikeus. Edita. 2011.
 
• Lakikirja 2013. Julkisoikeus. Edita. 2013.
 
• Lakikirja 2013. Yksityis-, rikos- ja prosessioikeus. Edita. 2013.
 
• Lappalainen, Juha (toim.): Prosessioikeus. WSOY pro. 2003.
 
• Lappalainen, Juha (toim.): Prosessioikeus. WSOY pro. 2007.
 
• Linnainmaa, Leena: Naisen lakikirja. Käytännön tietoa eri elämäntilanteisiin. WSOY pro. 2001.
 
• Linnainmaa, Leena: Naisen lakikirja. Käytännön tietoa eri elämäntilanteisiin. WSOY pro. 2008.
 
• Mannio, Lauri: Sähköisen kaupankäynnin verotus. WSOY. 2001.
 
• Miettinen – Bellevergue, Seija: Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä. Edita. 2007.
 
• Mikkola, Tuulikki: Kansainvälinen avioliitto- ja jäämistöoikeus. WSOY. 2004.
 
• Mikkola, Tuulikki: Yhteisomistus. WSOY pro. 2008.
 
• Myllymäki, Arvo: Finanssihallinto-oikeus. Valtion ja kuntien varainkäyttö ja varainkäytön valvonta. WSOY pro. 2007.
 
• Myrsky, Matti: Yleishyödyllisen yhteisön verotus. WSOY. 2004.
 
• Mäenpää, Olli: Julkisuusperiaate. WSOY pro. 2008.
 
• Mähönen, Jukka – Villa Seppo: Osuuskunta. WSOY pro. 2006.
 
• Mähönen, Jukka – Villa, Seppo: Osakeyhtiö I. Yleiset opit. WSOY pro. 2006.
 
• Mähönen, Jukka: Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja yhtiöoikeus. Edita. 2005.
 
• Mäntysaari, Petri: Osakeyhtiö toimijana. WSOY. 2002.
 
• Niemi, Matti Ilmari: Maakaaren järjestelmä I. Kiinteistön kauppa ja muut luovutukset. WSOY. 2002.
 
• Niemi, Matti Ilmari: Maakaaren järjestelmä II. Kirjaaminen ja lainhuudatus. WSOY. 2004.
 
• Nieminen, Kimmo (toim.): Työpaikan lait ja työsuhdeopas. WSOY pro. 2008.
 
• Nieminen, Kimmo: Perhevapaat. WSOY. 2003.
 
• Nieminen, Kimmo: Tasa-arvolaki työsuhteessa. WSOY. 2005.
 
• Nieminen, Liisa: Lapsuudesta vanhuuteen. Perus- ja ihmisoikeuksien merkitys eri ikävaiheissa.
 
• Niiranen, Valtteri – Sotamaa, Petteri: Sananvapauslain käsikirja. WSOY. 2003.
 
• Niiranen, Valtteri – Tarkela, Pekka (toim.): Äänioikeus. Kauppakaari Oyj. 1999.
 
• Ossa, Jaakko (toim.) : Taloushallinnon verolait. WSOY pro. 2006.
 
• Ossa, Jaakko (toim.) : Taloushallinnon verolait. WSOY pro. 2007.
 
• Ossa, Jaakko: Perinnön ja lahjan verokohtelu. WSOY pro. 2009.
 
• Paaso, Ilpo: Potilaan tiedonsaantioikeus terveydenhuollossa. WSOY. 2001.
 
• Parviainen, Mervi: Tasa-arvoa laskimella. Tutkimus tasa-arvolain kiintiösäännöksen vaikutuksista kunnallisten toimielinten jäsenvalinnoissa. Edita. 2006.
 
• Pohjalainen, Teuvo – Husa Jaakko: TSS–oikeudet. Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. Joensuun yliopiston yhteiskuntapolitiikan ja filosofian laitos. 1997.
 
• Pohjonen, Soile (toim.): Ennakoiva sopiminen. Liiketoimien suunnittelu, toteuttaminen ja riskien hallinta. WSOY. 2002.
 
• Pönkä, Pasi – Willman, Petri: Käytännön perintäopas. Edita. 2005.
 
• Rautiainen, Hannu – Ämmälä, Markus: Pk-yrityksen työsopimuslakiopas.
 
• Rautiainen, Hannu – Ämmälä, Markus: Työaikalaki. WSOY pro. 2008.
 
• Rautiainen, Hannu – Ämmälä, Markus: Työsopimuslaki. WSOY PRO. 2009.
 
• Riiheläinen, Janne: Varjosta. Ryskyn kolumneja Joensuun Ylioppilaslehdessä 1996-2000. JOYY. 2000.
 
• Saarnilehto, Ari – Hemmo, Mika – Kartio, Leena: Varallisuusoikeus. WSOY. 2001.
 
• Saarnilehto, Ari (toim.) : Takauslaki. Laki, oikeuskäytäntö ja hallituksen esitys. WSOY. 2003.
 
• Saarnilehto, Ari: Vuokraoikeus. Yleiset periaatteet ja erityissääntely. WSOY pro. 2006.
 
• Saukko, Petri: Arvolisäveroryhmät. Edita. 2005.
 
• Sneck, Timo: Tullilainsäädäntö. WSOY. 2002.
 
• Sorvari, Katariina: Tekijänoikeuden loukkaus. WSOY pro. 2007.
 
• Suomen Laki III. 2008.
 
• Sädevirta, Markus: Määräaikaiset työsuhteet ja työvoiman vuokraus. WSOY. 2002.
 
• Säilä, Esko ym.: Kunnan hallinto, talous ja valvonta. Edita. 2008.
 
• Tiilikka, Päivi: Journalistin sananvapaus. WSOY pro. 2008.
 
• Timonen, Pekka (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein 2003 I.
 
• Tuomainen, Jouko: Vastuu saastuneesta ympäristöstä. WSOY. 2001.
 
• Tuominen, Markku: Teollisuusoikeudet vakuutena.
 
• Tuori Kaarlo – Kotkas, Tuomas: Sosiaalioikeus. WSOY pro. 2008.
 
• Tuori, Kaarlo: Foucault ́n oikeus. Kirjoituksia oikeudesta ja sen tutkimisesta. WSOY. 2002.
 
• Tuori, Kaarlo: Oikeuden ratio ja voluntas: WSOY pro. 2006.
 
• Tuori, Kaarlo: Sosiaalioikeus. WSOY. 2004.
 
• Turunen, Santtu (toim.): Conflict Management – Riidanratkaisun uusi maailma. Edita. 2005.
 
• Töyrylä, Hannu (toim.) : Ulosottolaki. Ulosottomenettely, säädökset ja hallituksen esitys. WSOY. 2003.
 
• Uitto, Tero: Osamaksukauppa käytännössä WSOY. 2003.
 
• Waselius – Wist: With wisdom. 2007.
 
• Villa, Seppo – Ossa, Jaakko – Saarnilehto, Ari: Yritysmuodot. Toiminta, rahoitus ja verotus. WSOY pro. 2008.
 
• Virolainen, Jyrki – Pölönen, Pasi: Rikosprosessin perusteet. Rikosprosessioikeus I. WSOY. 2003.
 
• Von Willebrand, Martin: Kauppapaikka verkossa. Perustaminen, kehittäminen ja markkinointi. WSOY.2002.
 
• Äimälä, Markus – Rautiainen, Hannu – Hollmén Jyrki: Yhteistoimintalaki. WSOY. 2007.
 
• Äimälä, Markus: Yhteistoimintalaki. Keskeinen sisältö, säädökset ja hallituksen esitys. WSOY pro. 2007.
 
• Ämmälä, Tuula: Virhe. Erityisesti kuluttajankaupassa ja asuntokaupassa. WSOY. 2002.
fiSuomi