MIKÄ LEGIO?

Legio Ostiensis ry eli Legio on Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa oikeustieteiden laitoksella erikoisjuristeiksi opiskelevien ainejärjestö.

Ainejärjestö yhdistää saman tieteenalan opiskelijat: se ajaa jäsentensä etua osana yliopistoyhteisöä ja tarjoaa monipuolista toimintaa, kuten tapahtumia ja liikuntaa, opintojen ohelle.

Järjestöön voi liittyä oikeustieteiden laitoksella HTK/HTM-opintoja opiskelevat sekä HTM-jatkotutkinto-opiskelijat ja kansainvälisissä maisteriohjelmissa opiskelevat.

Legio on perustettu syyskuussa 1997, kun julkisoikeuden pääaineopinnot tulivat mahdolliseksi. Oikeustieteiden laitos on perustettu elokuussa 1998, mistä lähtien nimenä oli vuoden 2002 alkuun asti julkisoikeuden laitos.

Legio on aktiivinen ja eloisa ainejärjestö. Toiminnassamme tärkeintä on tarjota huveja ja hyötyä jäsenillemme. Järjestämme paljon erilaista asiaohjelmaa ja vapaa-ajan tapahtumia.

Legion inspehtorina toimii professori Matti Tolvanen.

TUTKINNOT

HTK/HTM

Juridiikan erikoisaloille pätevöittävä yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiantuntijakoulutus johtaa HTK- ja HTM-tutkintoihin. Koulutusta on suunnattu pääaineittain osaamisalueille, joilla työmarkkinoilla on kysyntää erikoistuneista juridiikan asiantuntijoista. Tutkinnot perustuvat pääainemalliin, eli opiskelijat syventyvät valitsemaansa oikeudenalaan perinteisiä oikeustieteellisiä tutkintoja laajemmin

PÄÄAINEET

Pääaineisiimme kuuluvat eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, lainsäädäntötutkimus, rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, siviilioikeus, hyvinvointioikeus sekä ympäristöoikeus. Tutkinto, johon opinnot tähtäävät, on hallintotieteiden maisterin tutkinto, joka on ylempi korkeakoulututkinto. HTM-tutkinto antaa valmiudet oikeudellisiin johto- ja asiantuntijatehtäviin niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille.

Mobirise

Legion kunniajäsenet

Tapio Määttä, Ympäristöoikeuden professori, OTT, akateeminen rehtori
Matti Tolvanen, Rikos- ja prosessioikeuden professori, OTT
Matti Myrsky, Vero-oikeuden professori, OTT
Juha Raitio, Eurooppa-oikeuden professori, OTT, Helsingin yliopisto

Ansioituneet legiolaiset

2008 Mika Nissinen
2009 Maija Pitkänen
2010 Heidi Poikonen (os. Kahelin) 
2011 Heini Eskelinen, Anna Nousiainen
2012 Tommi Majanen
2013 Olli Silvennoinen
2014 Outi Slant
2016 Mari Kokko
2017 Elina Mäkinen
2018 Anni Kainulainen
2019 Reetta Vainikainen
2020 Anna Hakkarainen, Heini Väyrynen
2021 Minna Sihvo

Legio Ostiensis ry
  • Postiosoite:
  • Itä-Suomen yliopisto/oikeustieteet
  • PL 111
  • 80101 Joensuu

  • Y-tunnus: 1776916-6

  • Toimisto:
  • Haltia-rakennuksen 2. kerroksessa, huoneessa 212
  • Toimistopäivystykset

How to build a website - Read more