LEGION TAPAHTUMASÄÄNNÖT

Legio Ostiensis ry:n tapahtumasäännöt
Hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 19.04.2022


1 §
Nämä tapahtumien säännöt koskevat kaikkia Legio Ostiensis ry:n itse tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestämiä tapahtumia ja kaikkia niihin osallistuvia henkilöitä, ellei erikseen toisin mainita.

2 §
Tapahtumaan ilmoittautuminen on sitova, ellei erikseen toisin mainita. Tapahtumaan ilmoittautunut sitoutuu maksamaan tapahtuman osallistumismaksun, vaikka ei osallistuisi tapahtumaan. Osallistumismaksu on maksettava maksuohjeiden mukaiselle taholle vaadittuun eräpäivään mennessä.

3 §
Jos muistutuksesta huolimatta puuttuu aikaisemman tapahtuman osallistumismaksu tai muu maksusuorite, voidaan sen perusteella evätä oikeus osallistua Legio Ostiensis ry:n järjestämiin tapahtumiin, kunnes maksu on suoritettu. Asiasta päättää Legio Ostiensis ry:n hallitus.

4 §
Legio Ostiensis ry:n järjestämään tapahtumaan ilmoittautunut vakuuttaa ilmoittautumisen yhteydessä antamansa tiedot oikeiksi. Virheellisistä tiedoista aiheutuvista vahingoista ja kuluista vastaa ilmoittautunut. Jos tapahtuman osallistuja kärsii allergiasta tai sairaudesta, joka tulisi ottaa hänen oman tai yleisen turvallisuuden kannalta huomioon, tulee siitä ilmoittaa tapahtuman järjestäjälle.

5 §
Osallistuja vastaa aiheuttamistaan vahingoista henkilökohtaisesti Legio Ostiensis ry:n järjestämissä tapahtumissa. Legio Ostiensis ry ei ole velvollinen korvaamaan vahingosta aiheutuneita kuluja.

6 §
Tapahtumaan osallistuva on itse vastuussa omasta omaisuudestaan tapahtumassa ja kaikki omaisuus tuodaan paikalle omalla vastuulla. Legio Ostiensis ry ei ole korvausvelvollinen omaisuuden katoamis- tai vahingoittumistilanteissa. Legio Ostiensis ry ei ole vastuussa tapahtumassa henkilöille tapahtuneista vahingoista. Jokainen osallistuja vastaa itsestään.

7 §
 Legio Ostiensis ry pyrkii toteuttamaan tapahtumissaan turvallisemman tilan periaatteita. Legio Ostiensis ry:n järjestämissä tapahtumissa ei sallita missään muodossa väkivaltaa, häirintää tai suvaitsemattomuutta, ja jokainen jäsen sitoutuu pitäytymään tällaisesta toiminnasta yhdistyksen tapahtumissa. Tätä sääntöä rikkovasta toiminnasta on ilmoitettava tapahtuman vastuuhenkilöille viipymättä. Tapahtuman jälkeen asiasta tulee ilmoittaa häirintäyhdyshenkilöille.

Tapahtumien sääntöjen, muiden Legio Ostiensis ry:n sääntöjen, Suomen lain ja hyvän tavan vastainen käytös voi johtaa:

1) tapahtumasta poistamiseen välittömästi,
2) varoitukseen,
3) määräaikaiseen kieltoon osallistua yhdistyksen toimintaan,
4) muuhun hallituksen ja asianosaisen yhdessä sopimaan hyvän tavan mukaiseen rangaistukseen, sekä
5) jäsenen erottamismenettelyn käynnistämiseen Legio Ostiensis ry:n yhdistyksen sääntöjen 10 ja 11 § mukaisesti.

Legio Ostiensis ry:n hallitus käsittelee tilanteet tapauskohtaisesti noudattaen Legio Ostiensis ry:n laatimaa suunnitelmaa häirintätilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi ainejärjestötoiminnassa. Tarpeen vaatiessa hallitus ottaa yhteyttä tarvittaviin viranomaisiin.

8 §
Huumausaineiden vaikutuksen alaisena oleminen, huumeiden käyttäminen tai huumeiden tapahtumaan tuominen on Legio Ostiensis ry:n järjestämissä tapahtumissa ehdottomasti kielletty. Tällaisesta rikkeestä kiinni jäänyt poistetaan tapahtumasta välittömästi ja kyseinen henkilö saa kiellon osallistua Legio Ostiensis ry:n järjestämiin tapahtumiin Legio Ostiensis ry:n hallituksen päättämäksi ajaksi, määräaikaisesti tai toistaiseksi. Tarpeen vaatiessa otamme yhteyttä tarvittaviin viranomaisiin.

9 §
Legio Ostiensis ry:n tapahtumissa otettuja kuvia ja videoita voidaan julkaista Legio Ostiensis ry:n sosiaalisen median kanavissa. Tapahtumaan osallistuva on sitoutunut ilmoittamaan, mikäli ei halua kuviaan julkaistavan. Ilmoituksen voi tehdä Legio Ostiensis ry:n tiedotus- tai tapahtumavastaavalle tai, heidän ollessa estyneitä, Legio Ostiensis ry:n hallituksen jäsenelle ennen tapahtumaa tai sen aikana.

10 §
Niistä asioista, joista näissä tapahtumien säännöissä, muissa Legio Ostiensis ry:n säännöissä tai Suomen laissa ei ole erikseen määrätty, päättää Legio Ostiensis ry:n hallitus. Legio Ostiensis ry pidättää kaikki oikeudet muutoksiin. 
 

Legio Ostiensis ry
  • Postiosoite:
  • Itä-Suomen yliopisto/oikeustieteet
  • PL 111
  • 80101 Joensuu

  • Y-tunnus: 1776916-6

  • Toimisto:
  • Haltia-rakennuksen 2. kerroksessa, huoneessa 212
  • Toimistopäivystykset

Website was made with Mobirise