LEGION TAPAHTUMASÄÄNNÖT

Legio Ostiensis ry:n tapahtumien säännöt 
Hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 25.4.2020.

  
1 § 
Nämä tapahtumien säännöt koskevat kaikkia Legio Ostiensis ry:n itse tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestämiä tapahtumia ja kaikkia niihin osallistuvia henkilöitä, ellei erikseen toisin mainita. 
 
2 § 
Tapahtumaan ilmoittautuminen on sitova, ellei erikseen toisin mainita. Tapahtumaan ilmoittautunut sitoutuu maksamaan tapahtuman osallistumismaksun, vaikka ei osallistuisi tapahtumaan. Osallistumismaksu on maksettava maksuohjeiden mukaiselle taholle vaadittuun eräpäivään mennessä. 
 
3 § 
Jos muistutuksesta huolimatta puuttuu aikaisemman tapahtuman osallistumismaksu, voidaan sen perusteella evätä oikeus osallistua Legio Ostiensis ry:n järjestämiin tapahtumiin, kunnes maksu on suoritettu. Asiasta päättää Legio Ostiensis ry:n hallitus. 
 
4 § 
Legio Ostiensis ry:n järjestämään tapahtumaan ilmoittautunut vakuuttaa ilmoittautumisen yhteydessä antamansa tiedot oikeiksi. Virheellisistä tiedoista aiheutuvista vahingoista ja kuluista vastaa ilmoittautunut. Jos tapahtuman osallistuja kärsii allergiasta tai sairaudesta, joka tulisi ottaa hänen oman tai yleisen turvallisuuden kannalta huomioon, tulee siitä ilmoittaa tapahtuman järjestäjälle. 
 
5 § 
Osallistuja vastaa aiheuttamistaan vahingoista henkilökohtaisesti Legio Ostiensis ry:n järjestämissä tapahtumissa. Legio Ostiensis ry ei ole velvollinen korvaamaan vahingosta aiheutuneita kuluja. 
 
6 § 
Tapahtumaan osallistuva on itse vastuussa omasta omaisuudestaan tapahtumassa ja kaikki omaisuus tuodaan paikalle omalla vastuulla. Legio Ostiensis ry ei ole korvausvelvollinen omaisuuden katoamis- tai vahingoittumistilanteissa. Legio Ostiensis ry ei ole vastuussa tapahtumassa henkilöille tapahtuneista vahingoista. Jokainen osallistuja vastaa itsestään. 
 
7 § 
Legio Ostiensis ry:n järjestämissä tapahtumissa ei sallita missään muodossa väkivaltaa, häirintää tai suvaitsemattomuutta. Tapahtumien sääntöjen, muiden Legio Ostiensis ry:n sääntöjen, Suomen lain ja hyvän tavan vastainen käytös voi johtaa tapahtumasta poistamiseen välittömästi. Legio Ostiensis ry:n hallitus käsittelee tilanteet tapauskohtaisesti ja voi määrätä tilanteen mukaisesti määräaikaisen tai toistaiseksi voimassa olevan kiellon osallistua Legio Ostiensis ry:n järjestämiin tapahtumiin. Tarpeen vaatiessa otamme yhteyttä tarvittaviin viranomaisiin. 
 
8 § 
Huumausaineiden vaikutuksen alaisena oleminen, huumeiden käyttäminen tapahtumassa tai huumeiden tapahtumaan tuominen on Legio Ostiensis ry:n järjestämissä tapahtumissa ehdottomasti kielletty. Tällaisesta rikkeestä kiinni jäänyt poistetaan tapahtumasta välittömästi ja kyseinen henkilö saa kiellon osallistua Legio Ostiensis ry:n järjestämiin tapahtumiin Legio Ostiensis ry:n hallituksen päättämäksi ajaksi, määräaikaisesti tai toistaiseksi. Tarpeen vaatiessa otamme yhteyttä tarvittaviin viranomaisiin. 
 
9 § 
Legio Ostiensis ry:n tapahtumissa otettuja kuvia ja videoita voidaan julkaista Legio Ostiensis ry:n sosiaalisen median kanavissa. Tapahtumaan osallistuva on sitoutunut ilmoittamaan, mikäli ei halua kuviaan julkaistavan. Ilmoituksen voi tehdä Legio Ostiensis ry:n tiedotus- tai tapahtumavastaavalle tai, heidän ollessa estyneitä, Legio Ostiensis ry:n hallituksen jäsenelle ennen tapahtumaa tai sen aikana. 
 
10 § 
Niistä asioista, joista näissä tapahtumien säännöissä, muissa Legio Ostiensis ry:n säännöissä tai Suomen laissa ei ole erikseen määrätty, päättää Legio Ostiensis ry:n hallitus. Legio Ostiensis ry pidättää kaikki oikeudet muutoksiin. 
 

Mobirise
Legio Ostiensis ry 

Posti
Itä-Suomen yliopisto/oikeustieteet
PL 111
80101 Joensuu
Y-tunnus: 1776916-6

Legion toimisto on Haltia-rakennuksen 2. kerroksessa, huoneessa 212

Toimistopäivystykset

Legio somessa

Tsekkaa kuvat ja uutiset Twitteristä ja Facebookista sekä Instagramista!  

Yhteydenottolomake

Created with Mobirise