TIETOSUOJASELOSTE

Tutustu huolellisesti tietuosuojamme periaatteisiin ennen kuin luovutat meille tietojasi. Tässä selostetaan internet-sivustomme sekä jäsenrekisterimme ja maksurekisterimme tietosuoja.

Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 28.06.2022

SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

1 YLEISTÄ

Legio Ostiensis ry "toimittaja" sitoutuu huolehtimaan isvustonsa legio.fi tietoturvasta ja käyttäjiensä yksityisyydestä. Tätä sopimusta sovelletaan toimittajan ja sivuston käyttäjän "käyttäjä" välillä.

Käyttäessäsi sivustoa hyväksyt tämän käyttöehtosopimuksen. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä sivustoamme.

2 HENKILÖTIEDOT

Henkilötiedoista tarkemmin ks. jäsenrekisteri. Keräämme sivuston käyttäjien julkiset IP-osoitteet, jotta voimme varmistaa, ettei sivustoon kohdistu palvelunestohyökkäyksiä ja jotta voimme seurata suurpiirteisesti miltä alueilta sivustoa käytetään. 

3 TIETOJEN LUOVUTUS

Toimittaja voi luovuttaa kolmansille osapuolille sivuston käyttötietoja, mutta nämä tiedot eivät sisällä tunnistetietoja. 

4 TIETOTURVA

Sivuston ja käyttäjän välinen yhteys on salattu. Sivuston hallintaan on rajoitettu pääsy ja siitä on huolehdittu salasanoin sekä muilla organisatorisilla ja teknisillä keinoilla. Henkilötietoja käsittelevillä luonnollisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus. Yhteystyökumppanimme ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojan periaatteita. 

5 EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Evästeet ovat pieniä määriä dataa, joka tallennetaan käyttäjän koneelle. Niiden avulla sivustollamme on videoita, linkkejä sosiaaliseen mediaan sekä muuta rikasta sisältöä. Voit selaimesi asetuksista poistaa käytöstä kaikki evästeet, mutta huomioi että tällöin käyttökokemuksesi saattaa heikentyä. 

Evästeitä on käytössä seuraavilta alihankkijoilta:

Google https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/

Facebook https://fi-fi.facebook.com/privacy/explanation

6 HENKILÖTIETOJEN SIIRTO

Emme siirrä käyttäjän tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle lukuun ottamatta yhteistyäkumppaneitamme, jotka tarjotessaan palveluitaan saattavat näin tehdä. Ne noudattavat silloinkin EU:ssa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

7 KOLMANSIEN SIVUSTOT

Tämä sopimus on voimassa ainoastaan käyttäjän vieraillessa legio.fi -verkkotunnuksen alaisilla sivuilla. Sivusto sisältää linkkejä muihin sivustoihin, jotka eivät ole tämän sopimuksen soveltamisalan piirissä.

JÄSENREKISTERI JA MAKSUREKISTERI

1 REKISTERINPITÄJÄ JA REKISTERIT

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Legio Ostiensis ry, Itä-Suomen yliopisto/oikeustieteet PL 111 80101 Joensuu  Y-tunnus: 17769166

hallitus.legio@uef.fi

Rekisterit

Legio Ostiensis ry:n jäsenrekisteri

Legio Ostiensis ry:n maksurekisteri

2 MITÄ TIETOJA KERÄÄMME

Keräämme jäseniltämme tietoja jotka ovat välttämättömiä jäsenen ja meidän välisen jäsenyyssuhteen hoitamiseen. Näihin tietoihin kuuluvat muun muassa rekisteröidyn nimi- ja yhteystiedot, opiskelijanumero sekä näihin rinnastettavissa olevia tietoja.

Keräämme myös maksutietojasi, joihin voivat kuulua esimerkiksi tilinumerosi tai luottokorttisi numero. Käytämme näitä tietoja vahvistamaan jäsenmaksun maksamisen sekä mahdollistamaan kannatustuotteidemme myynnin. Korttimaksuasioissa käytämme iZettle -toimittajaa. iZettlen tietosuojaan voit tutusta täällä.

Keräämme tiedot rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi sähköpostin tai internetsivuilla olevan lomakkeen kautta, mutta erityistapauksissa saatamme saada tietoja myös Itä-Suomen Ylioppilaskunnalta tai Itä-Suomen yliopistolta. 

Joskus henkilötietojen kerääminen tapahtuu, esimerkiksi tapahtuman järjestämistä varten, Google Forms -palveluun tai Microsoft Forms -palveluun luodun lomakkeen avulla. Googlen tietosuojaan voit tutustua täällä. Microsoftin tietosuojaan taas täällä.

Säilytysaika

Säilytämme jäsenyyttäsi koskevia henkilötietoja koko jäsenyytesi ajan. Maksutietoja säilytämme 10 vuotta, kuten kirjanpitolain (1336/1997) 2:10 §:ssä säädetään. 

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Legio Ostiensis ry:n ja sinun välinen jäsenyyssuhde. Voimme käsitellä tietojasi myös antamasi suostumuksen perusteella. 

3 HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS

Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille, ellei luovutus johdu lakisääteisestä velvoitteesta, kuten esitutkintaviranomaisten avustamisesta. 

Emme siirrä käyttäjän tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle lukuun ottamatta yhteistyökumppaneitamme, jotka tarjotessaan palveluitaan saattavat näin tehdä. Ne noudattavat silloinkin EU:ssa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

4 REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri on tallennettu salatussa muodossa salasanoin suojatulle palvelimelle. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja kaikki käsiteltävät tiedot suojataan käyttäen asianmukaisia teknillisiä, hallinnollisia ja organisatorisia toimenpiteitä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden yhdistyksen hallituksen jäsenten toimesta, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä hoitamiseksi.

5 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on oikeus tarkistaa, muuttaa, oikaista ja poistaa taikka vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle.  Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. 

Käyttääksesi näitä oikeuksiasi voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai kirjeitse. Huomaa kuitenkin, ettemme tietoturvasta huolehtiaksemme luovuta tietojasi sähköpostitse. 

Ota huomioon, että mikäli haluat poistaa tai rajoittaa tietojesi käsittelyä, emme voi välttämättä enää tarjota sinulle palveluitamme. Pidätämme täten oikeuden peruuttaa  jäsenyytesi tai olla hyväksymättä sinua jäseneksi tapauksessa, jossa tietosi eivät riitä enää jäsenyyden ylläpitämiseen. 

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valitusviranomaiselle, mikäli koet, ettei rekisterinpitäjä ole noudattanut lakisääteisiä velvollisuuksiaan.

Legio Ostiensis ry
  • Postiosoite:
  • Itä-Suomen yliopisto/oikeustieteet
  • PL 111
  • 80101 Joensuu

  • Y-tunnus: 1776916-6

  • Toimisto:
  • Haltia-rakennuksen 2. kerroksessa, huoneessa 212
  • Toimistopäivystykset

Mobirise site software - Details here